Kontakt

Blízko Teba, občianske združenie

Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa

Tel: 0907 354 862

Mail: blizkoteba@outlook.com

Web: www.blizkoteba.sk

Č.ú.: SK6809000000000411704512

Reg.MVSR: 23.1.2006; VVS/1-900/90-27543;  IČO: 42002524; DIČ:2022132794

Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov: tu