O nás

Naša vízia:

  • šírenie hodnôt rodiny a medziľudských vzťahov, zmyslu života, hodnoty ľudskej osobnosti, zmyslu života, viery a pod.
  • podpora a vytváranie prostredia podporujúceho tieto hodnoty na miestnej aj celonárodnej úrovni
  • vytváranie dlhodobo udržateľného pro – rodinného prostredia a prostredia poskytujúceho oporu pre rodiny, porozumení vzťahov, výchovy a iných oblastí rodinného života
  • podpora štruktúr určených na pomoc rodinám a jednotlivcom v kríze

Naše aktivity

  • vzdelávacie, spoločenské, duchovné, charitatívne podujatia
  • poradenská činnosť

 

 

 

*Header picture Designed by Molostock / Freepik