Pre rodiny

Naše OZ pravidelne organizuje vzdelávacie, spoločenské, voľnočasové a duchovné podujatia pre rodiny. O aktuálnych termínoch informujeme na našej stránke.