Siloe

Siloe je spoločenstvo katolíkov v Novej Bani. Naším cieľom je vzájomná podpora vo viere a v duchovnom i praktickom rozmere života. Stretávame sa pravidelne na modlitbách a formačných podujatiach. V prípade záujmu o naše spoločenstvo môžete osloviť niektorého z našich členov prípadne sa zúčastniť na niektorom z otvorených podujatí (informácie o nich nájdete v sekcii „Aktuálne“).