2 % z dane

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa naše občianske združenie BLÍZKO TEBA uchádza o 2% z dane.

Naša vízia:

  • šírenie hodnôt rodiny a medziľudských vzťahov, zmyslu života, hodnoty ľudskej osobnosti, zmyslu života, viery a pod.
  • podpora a vytváranie prostredia podporujúceho tieto hodnoty na miestnej aj celonárodnej úrovni
  • vytváranie dlhodobo udržateľného pro – rodinného prostredia a prostredia poskytujúceho oporu pre rodiny, porozumení vzťahov, výchovy a iných oblastí rodinného života
  • podpora štruktúr určených na pomoc rodinám a jednotlivcom v kríze

Naše aktivity:

  • vzdelávacie podujatia, workshopy
  • spoločenské a duchovné podujatia
  • poradenská činnosť pre rodiny – vo výchove, manželských a rodinných vzťahoch
  • poradenská činnosť v oblasti osobného rastu jednotlivcov
  • charitatívna pomoc rodinám v núdzi – napr. deťom po úmrtí niektorého z rodičov, po nehodách, strate zamestnania a pod.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

IČO: 42002524
DIČ: 2022132794
Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa
SK6809000000000411704512

Za Vaše 2% vopred ďakujeme!

Posted in Nezaradené.